Birimin Görevleri:

 1. Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek
 2. Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
 3. Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
 4. Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek
 5. Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak
 6. Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak
 7. Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak
 8. Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek
 9. Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak
 10. Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak
 11. Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
 12. Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak
 13. İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek
 14. Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.
 15. Yürüttüğü yazılımları test etmek
 16. Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
 17. Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak
 
WEB Geliştirme Birimi Görevleri:
 
 1. Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 2. Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını hazırlamak
 3. Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek
 4. Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek
 5. Uygulama için oluşturulan veritabanlarını yönetmek,
 6. Gerekli eğitim dokümanlarını hazırlamak ve kullanıcılara eğitim vermek
 7. Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak
 8. Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması yapmak
 9. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak
 10. Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan sorunları yöneticisine rapor etmek.
 11. Görevlendirildiği komisyon faaliyetlerini yürütmek
 12. Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
 13. Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak ve doğru şekilde kullanmak
 14. Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
 15. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.